Giới thiệu chung

Tên công ty: Công ty TNHH Fuji Carbon Việt Nam
Địa chỉ: Lô 232, Đường 4, KCN Amata,
Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: +84 251 3936 603  Fax: +84 251 3936 571
Hoạt động: 11/2007
Hình thức đầu tư: 100% từ Fuji Carbon Manufacturing (Nhật Bản)
Vốn điều lệ: 1,612,700 USD
Tổng vốn đầu tư: 10,428,000 USD
Tổng giám đốc:  Masumoto Yasuhiro
URL: http://www.fuji-carbon.com.vn
Sản phẩm chính: 1. Chổi than cho motor công nghiệp
2. Than đặc thù
3. Chổi than sản xuất hàng loạt
ISO: ISO 9001: 2015 (NQA 49986)
ISO 14001: 2015 (NQA E5869)
IATF: IATF 16949: 2016 (NQA T9086))