Công ty thành viên trong tập đoàn


1. CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FUJI CARBON
Trụ sở chính

1-11, Nishiki-machi, Anjo, Aichi, Japan
Tel: +81-566-73-0620
Fax:+81-566-73-0620
http://fuji-carbon.co.jp


Văn phòng kinh doanh Tokyo
 #804 Classic Bldg., 3-12-5 Taito, Taito-ku,
      Tokyo 110-0016, Japan
Tel: +81-3-3837-1670
Fax : +81-3-3837-0629Nhà máy Sugaike                                                                                           Nhà máy Hamanako
2-5-9, Mikawaanjohigashi-machi, Anjo, Aichi, Japan                                1242-1, Hara, Fukunaga, Mikkabi-cho,
Tel: +81-566-76-6238                                                                                      Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka, Japan
Fax: +81-566-77-6666                                                                                     Tel: +81-53-525-0111
                                                                                                                            Fax : +81-53-525-0777           
                               
 
2. CÔNG TY TNHH FUJI CARBON (KUNSHAN)
986 Jing Wang Road, Kunshan Economic &
       Technical Development Zone, Jiangsu, P.R, China
Tel: +86-512-5770-2111    
Fax : +86-512-5770-2112
http://www.fuji-carbon.com.cn3. CÔNG TY TNHH FUJI CARBON (TAIWAN)
Trụ sở chính: 4F, No.614, Linsen N. Rd. Zhongshan Dist., Taipei City Taiwan
Nhà máy: No.151, Zhengyi St. Sanxia Dist., New Taipei City Taiwan
Tel: +886-2-2591-4105
Fax : +886-2-2597-0379
http://www.fuji-carbon.com.tw4. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN KHÍ FUJI QUẢNG CHÂU
42 Yonghe Ave., Yonghe Economic Zone Getdd., Guangzhou P.R. China
Tel: +86-20-8297-0706
Fax : +86-20-8297-0735
http://www.fuji-carbon.net.cn